Begrippenlijst


[Home] [Ondersteunende Communicatie]
Assessment
De term `Assessment' wordt gebruikt voor het geïntegreerd aanduiden van de diagnostiek, de begeleiding van de cliënt en zijn begeleiders en het opstellen en evalueren van behandelschema's.
 
Beperking
Deze aanduiding wordt gebruikt om te verwijzen naar vaardigheden die niet of niet meer optimaal gebruikt kunnen worden ten gevolge van een onderliggende stoornis of stoornissen. Deze definitie is afkomstig van de terminologie `Stoornis-Beperkingen-Handicap Model' die de Wereld Gezondheid Organisatie adviseert.
 
Beperkt stelsel/systeem
Beperkte stelsels of beperkte systemen zijn communicatievormen die geen of weinig grammaticale beregeling kennen. De aanduiding `stelsel' heeft betrekking op grafisch-visuele communicatievormen en de term `systeem' op motorisch-visuele communicatievormen.
 
Codering
Een OC-strategie waarbij de hulpmiddelgebruiker bepaalde codes gebruikt om de communicatie te bespoedigen.
 
Cognitie
Zinvol handelen op basis van gelegde relaties tussen verschillende waarnemingen
 
Communicatie
Een actief proces waarbij informatie wordt uitgewisseld tussen twee of meer partijen of personen, ongeacht de manier waarop dat gerealiseerd wordt.
 
Communicatiebord
Een aanwijs- of selectiebord waarop boodschappen en/of boodschapelementen zijn geordend. De OC-gebruiker selecteert de boodschap(elementen) op het bord.
 
Communicatiehulpmiddel
De hulpmiddel-technische ondersteuning van taakuitvoeringen in communicatiesituaties.
 
Communicatiemethode
Verschillende communicatievormen kunnen in nauwe samenhang, naast elkaar en simultaan worden gebruikt om communicatieve interactie tot stand te brengen.
 
Communicatiesysteem
Het specifieke, geïntegreerde samenstel van communicatievormen, -methoden of -hulpmiddelen, gebruikt om communicatieve doelen van mensen met een handicap te verwezenlijken.
 
Communicatievorm
Deze term wordt gebruikt ter aanduiding van elke afzonderlijke wijze van communiceren.
 
Directe selectie
Een OC-strategie waarbij de hulpmiddelgebruiker de gewenste boodschap of boodschapelementen direct aanwijst.
 
Formanten
Formanten zijn resonantie pieken van de mond- en keelholten in de boventonen van het stemspectrum.
 
Handicap/belemmering
Deze term wordt gebruikt ter aanduiding van de invloed die specifieke stoornissen en/of beperkingen hebben op het sociaal-maatschappelijke leven van een bepaald persoon.
 
Invoercomponent
De invoercomponent van een communicatiehulpmiddel omvat de bedieningsmogelijkheden en selectiemogelijkheden van dat hulpmiddel.
 
Ondersteunende Communicatie
Ondersteunende communicatiemethoden en -hulpmiddelen worden toegepast om de (nog) aanwezige communicatieve vaardigheden en behoeften van mensen met een handicap zo goed mogelijk te ondersteunen.
 
Primaire OC-gebruiker
De omschrijving `primaire OC-gebruiker' wordt gebruikt om te verwijzen naar de communicatief gehandicapte gebruiker van een OC-systeem.
 
Scanning
Een OC-strategie waarbij de hulpmiddelgebruiker indirect boodschappen of boodschapelementen selecteert. De OC-gebruiker selecteert de boodschapelementen uit de stap-voor-stap aangeboden mogelijkheden door met een afgesproken teken te antwoorden.
 
Secundaire OC-gebruiker
De omschrijving `secundaire OC-gebruiker' wordt gebruikt om te verwijzen naar de directe, niet-gehandicapte gesprekspartner van de communicatief gehandicapte primaire OC-Gebruiker.
 
Signalen
Communicatievormen die alleen bestaan uit de meest elementaire boodschappen, zoals bijvoorbeeld lichaamstaal en kijkgedrag.
 
Spraak
Dit is het vermogen om gedachten, waarnemingen en informatie aan anderen over te dragen door middel van hoorbare gearticuleerde klanken en woorden.
 
Stoornis
Deze term dient te worden gebruikt ter aanduiding van de niet (meer) aanwezige of defecte functie of specifieke structuur. Deze definitie is afkomstig van de terminologie die de Wereld Gezondheid Organisatie adviseert (het `Stoornis-Beperkingen-Handicap Model').
 
Symbool
Een symbool is een teken. Een teken is een afgesproken code om naar iets te verwijzen.
 
Taal
Taal is een code waarvan gesprekspartners zich bedienen om hun communicatie gestalte en inhoud te geven. Taal bestaat uit een conventionele set van arbitraire symbolen en een set combinatie-regels waarmee gedachten, indrukken, interpretaties van de directe en indirecte omgeving in verschillende representatievormen kunnen worden geuit met het primaire doel om informatie uit te wisselen, te communiceren.
 
Teken
Een teken is een afgesproken code om naar iets te verwijzen.
 
Toetsenbord-emulator/emulatiesysteem
Een term ter aanduiding van alternatieve toetsenborden of bedieningsvormen voor computersystemen. Toetsenbord-emulatoren vervangen het conventionele toetsenbord en zijn aangepast aan de specifieke, vaak motorische, restvaardigheden van de gebruiker.
 
Totale Communicatie (TC)
De term `Totale Communicatie' is afkomstig uit de literatuur over onderwijs aan mensen met ernstige gehoorproblemen, waaronder doofheid. `Totale Communicatie' is en de eerste plaats een filosofie die ervan uitgaat dat communicatie in feite een sociaal interactieproces is van mens tot mens dat niet gefrustreerd mag worden door het tevoren uitsluiten van welke communicatievorm dan ook.
 
Uitgebreid stelsel/systeem
Een communicatievorm die ontworpen is om een natuurlijke taal naar vorm, grammatica en betekenis zo volledig mogelijk te volgen. De aanduiding `stelsel' heeft betrekking op grafisch-visuele communicatievormen en de term `systeem' op motorisch-visuele communicatievormen.
 
UitvoerComponent
De uitvoercomponent van een communicatiehulpmiddel omvat de mogelijkheden om geselecteerde boodschappen of delen daarvan uit te voeren op een scherm, LCD, of via een printer en/of spraakweergave-apparaat.

[Top]